Zaznacz stronę

Kategorie produktów

Melasa Buraczana

Rolnicy posiadający krowy mleczne muszą dbać o ich zrównoważone żywienie. Dzięki wzrostowi potencjału genetycznego krów możliwe jest uzyskiwanie większej ilości mleka rocznie. Ta wartość oscyluje w granicach 10 tysięcy kg rocznie. By to osiągnąć należy jednak zmodyfikować system żywienia stada, by zwierzęta otrzymywały najlepszą kompozycję składników mineralnych. Mimo, iż krowy mleczne otrzymują treściwe pasze z wysoką wartością pokarmową problemem jest zapewnienie w dawce pokarmowej niezbędnych składników mineralnych i odżywczych. Dlatego też dobrym sposobem na pokrycie potrzeb wysokodojnych krów jest stosowanie dodatków mineralnych do pożywienia, które wpływają na zwiększoną wydajność w produkcji mleka. Melasa buraczana to niezawodny produkt, dzięki któremu w dawce pokarmowej znajdują się niezbędne dla krów mlecznych składniki mineralne i odżywcze.

Dlaczego dodatki mineralne są tak ważne w żywieniu krów mlecznych?

Rolnicy, którzy posiadają wysokodojne krowy, muszą zdawać sobie sprawę z konieczności używania dodatków paszowych. Takie dodatki mineralne pozwalają ograniczać choroby metaboliczne, a poza tym zwiększają wydajność produkcji mleka oraz poprawiają skład mleka. Dodatki mineralne to takie preparaty oraz substancje chemiczne, które pozwalają na uzupełnienie dawki żywieniowej o niezbędne składniki mineralne i organiczne. Ważne jest oczywiście dodawanie ich w odpowiedniej ilości, tak by uzupełnić niedobory witamin i minerałów, przy jednoczesnym kontrolowaniu ilości cukru w dawce żywieniowej. Melasa dla krów jest przykładem dodatku do paszy, który znacznie poprawia smak pożywienia. Melasa dla krów mlecznych powstaje bowiem w procesie rafinacji cukru i ma charakterystyczny, karmelowy smak i zapach. Po dodaniu jej do pożywienia krowy będą chętniej zjadały odpowiednią dawkę pokarmową, co wpłynie korzystnie na ich ogólny stan zdrowia oraz na lepszą wchłanialność składników mineralnych.

Melasa dla bydła dodawana do paszy sprawia, iż krowy zużywają mniejszą ilość energii i białka do produkcji mleka, dzięki czemu wzrasta wydajność tej produkcji. Z drugiej strony melasa buraczana dla bydła dodawana do paszy powoduje, iż zwierzęta wydalają mniej niestrawionych składników pokarmowych. Tak więc, zastosowanie melasy buraczanej jako dodatku paszowego pozwala na ochronę środowiska naturalnego przed emisją niepożądanych gazów oraz wydalaniem dużej ilości niestrawionego jedzenia przez krowy.

Dodatki mineralne do pasz dla bydła – uregulowania prawne

Używanie melasy oraz innych dodatków paszowych zostało uregulowane prawnie przepisami prawa paszowego na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku. Na mocy tej ustawy dopuszczono stosowanie dodatków paszowych, które zgodne są z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Dodatki paszowe mogą być dodawane do paszy lub wody, jeśli nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dodatki mineralne paszowe, w tym melasa buraczana dla krów, muszą być stosowane w określonych w ustawie celach:

• uzupełnienia niedoborów w składniki pokarmowe,

• poprawy jakości paszy podstawowej,

• zmniejszenia negatywnego wpływu odchodów na środowisko.

Melasa dla bydła opasowego oraz krów – dobry sposób na odpowiednią ilość sody w pożywieniu

Wydajność mleka wiąże się z optymalną syntezą białka w żwaczu. Ma to miejsce wówczas, gdy pH treści w żwaczu znajduje się na poziomie 6,3-6,5. Niestety krowy wysokodojne często cierpią na niższe pH, co negatywnie odbija się na funkcjonowaniu całego organizmu. Kiedy aktywność bakterii zawartych w żwaczu spada, zmniejsza się także wydajność produkcji mleka i zawartość tłuszczu w tym mleku. Ponadto niskie pH w żwaczu przyczynia się do wysokiej liczby komórek somatycznych w mleku. W takim przypadku konieczne jest stosowanie dodatków paszowych na bazie sodu. Melasa buraczana zawiera dużą dawkę sodu i jest bardzo dobrze tolerowana przez krowy. Dzięki dodawaniu jej do paszy następuje zakwaszenie żwacza i utrzymywanie jego pH na optymalnym poziomie.

Melasa buraczana – historia powstania

Powstanie melasy to dzieło przypadku. Jest to bowiem produkt uboczny przy rafinacji cukru. Korzenie melasy sięgają Indii, gdzie 500 lat przed Chrystusem rozpoczęto przetwarzanie trzciny cukrowej na kryształki. Dzięki Krzysztofowi Kolumbowi trzcina pojawiła się na Karaibach, a tam powstały zarówno melasa, jak i rum. Oczywiście melasa buraczana jest produktem ubocznym produkowania cukru z buraków cukrowych. Metodę ekstrakcji cukru z buraków opracowali w XVIII wieku Niemcy. Przy okazji otrzymali oni gęsty i ciemny syrop, który nazwano melasą.

Melasa buraczana sklep – dlaczego warto dodawać ją do pokarmu dla krów mlecznych?

Sklep Alt-Agro oferuje melasę buraczaną bardzo dobrej jakości i w konkurencyjnej cenie. Rolnicy, którym zależy na wzroście wydajności mleka oraz lepszych parametrach mleka, powinni zastosować ten dodatek w żywieniu dla krów mlecznych. Melasa buraczana jest bowiem świetnym źródłem energii. Jest ona także bogata w różnorodne składniki mineralne, tak potrzebne wysokodojnym krowom. Ilość melasy w pożywieniu powinno się oczywiście dostosować indywidualnie do wartości pokarmowej pozostałych komponentów pożywienia. Dzięki temu można uzyskać dawkę zbilansowaną i zapewniającą pokrycie większości zapotrzebowania na składniki mineralne i odżywcze.

Melasa buraczana jest produktem ubocznym przy produkcji cukru z buraków cukrowych i przybiera postać ciemnego, gęstego syropu. Melasa zawiera aż 50% sacharozy i około 10% białka. Białko nie ma jednak aż tak dużego znaczenia, gdyż w tych 10% znajdują się bardzo małe ilości białka ogólnego. Białko to ulega praktycznie całkowitemu rozkładowi przez bakterie zawarte w żwaczu. Melasa jest tak chętnie stosowanym dodatkiem paszowym, gdyż posiada ogromne ilości składników mineralnych. Jest źródłem wielu pierwiastków, z których najważniejszymi są: fosfor, wapń, potas, miedź, sód, żelazo, cynk, mangan oraz witaminy z grupy B. Wspomniany potas odgrywa dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu narządów krów mlecznych i bydła opasowego. Dzięki niemu bowiem woda jest odpowiednio wchłaniana przez organy wewnętrzne, kości oraz mięśnie. Warto zaznaczyć, iż tylko 5 gramów melasy zawiera tyle wapnia, ile jest w szklance mleka oraz tyle żelaza, ile zawiera 10 kurzych jaj. Dlatego właśnie warto inwestować w melasę jako dodatek paszowy, gdyż nawet mała dawka dodana do pożywienia pozwala na zminimalizowanie ubytków w składnikach mineralnych i odżywczych.

Melasa to najlepsze źródło energii dla bytujących w żwaczu mikroorganizmów, gdyż ma dużą zawartość węglowodanów, które łatwo rozpuszczają się w wodzie. Melasa nadaje paszy ciekawy, karmelowy smak, co także ułatwia karmienie krów i bydła.

Melasa dla bydła cena – dodatek do paszy w świetnej cenie

Cena melasy buraczanej na tle innych dodatków paszowych jest ceną konkurencyjną. Dawka, jaką należy dodawać do pożywienia nie jest duża, więc zakupiona ilość melasy buraczanej będzie starczała na długo. Mając na uwadze skład melasy bogaty w wiele składników mineralnych, warto wprowadzić taką formę żywienia stada.

Przy przygotowywaniu pożywienia należy pamiętać, by dobrze zbilansować dawkę żywieniową. Nadmiar cukrów może bowiem doprowadzić do kwasicy żwacza. Warto wiedzieć, iż optymalny udział melasy w pożywieniu powinien wynosić 9%. Należy jednak pilnować ilości cukrów w suchej masie, gdyż optymalna ich ilość to około 6%. Tylko tak ułożona, zbilansowana dawka pokarmowa pozwoli na zwiększenie wydajności w produkcji mleka.

Warto zaznaczyć, iż ze 100 kg buraków cukrowych można otrzymać maksymalnie tylko 4 kg melasy. Melasa jest świetnym dodatkiem paszowym, gdyż zawiera tylko 20% wody, a 80% suchej masy. Oczywiście skład chemiczny melasy w głównej mierze zależeć będzie od odmiany buraka cukrowego, z którego ją wytworzono oraz od warunków glebowych, na których buraki rosły.

Melasa jest szczególnie polecana rolnikom, którzy żywienie krów mlecznych opierają na lucernie lub sianokiszonce z traw. W takiej sytuacji bardzo potrzebna krowom jest dodatkowa energia, by bakterie bytujące w żwaczu mogły efektywnie pracować nad syntezą białka. Melasa jest dodatkiem paszowym, który należy rozcieńczać z wodą w stopniu 1:4. Tak rozcieńczoną melasę można dodawać bezpośrednio do paszy. Optymalna dawka melasy buraczanej dla krów mlecznych wynosi od 0,5 do 2 kg/ dzień. Dawka ta jest oczywiście zależna od pozostałych komponentów, z jakich składa się pożywienie krów. Należy bowiem tak zbilansować pożywienie, by pasza miała odpowiednią ilość składników mineralnych i cukru. Dawka melasy dla opasów kształtuje się na poziomie 0,5 kg/dzień.

Melasa ma także zastosowanie w żywieniu krów i bydła w postaci lizawek mineralno-energetycznych. Są one słodkie w smaku, więc bydło bardzo chętnie je pobiera. Dzięki melasie w takiej postaci uzupełniane są wszelkie niedobory energii, które dają się we znaki szczególnie w okresie laktacji oraz w upały.

Melasa jest ciekawym dodatkiem paszowym, do którego przekonuje się coraz większa grupa rolników nastawionych na zwiększenie wydajności w produkcji mleka. Melasą zainteresowali się także badacze z Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego w Osięcinach. Wyniki ich badań są bardzo obiecujące i dowodzą, iż dodatek melasy do pożywienia krów mlecznych sprawia, iż wzrasta wydajność w produkcji mleka. Dzięki większej wydajności uzyskuje się większą opłacalność produkcji mlecznej i możliwość dalszego inwestowania w rozwój swojego gospodarstwa. Melasa w sklepie Atl-Agro to idealny dodatek do pożywienia nie tylko krów mlecznych, ale także bydła. Warto wprowadzić taki sposób żywienia swoich zwierząt, gdyż dzięki składnikom mineralnym zawartym w melasie można uzupełnić niedobory witaminowe podstawowej paszy i cieszyć się ze zwiększonej wydajności w produkcji mleka. Melasa buraczana to dodatek w konkurencyjnej cenie o optymalnym wpływie na wydajność produkcji mlecznej. Oferta sklepu Atl-Agro to najlepsze dodatki mineralne do pożywienia dla bydła, dzięki którym inwestycja poczyniona na zakup dodatków do pasz zwraca się w zawrotnym tempie.